I och med digitaliseringen och informationssamhället är det väldigt lätt att producera och distribuera musik. Du kan tanka hem en rad fria musikprogram till telefon, tablet eller dator och lära dig allt du behöver kunna genom YouTube och Google. Detta gör att det finns tusentals låtar som släpps varje dag på tjänster som YouTube, SoundCloud och Spotify vilket skapar ett överflöd på marknaden.

Detta “brus” gör det väldigt svårt att nå ut eller alls bli hörd som ny eller etablerad artist.

Samtidigt som branschen har genomgått ett stålbad avseende intäkter har den traditionella skivbolagsdealen i stor mån blivit utdaterad och är anpassad efter gamla strukturer och intäktsströmmar.

Om man driver ett traditionellt skivbolag är det mer regel än undantag att artister får 5-15% av alla royalties (efter att alla projektkostnader är återbetalda) och att låsa artister på 3 eller fler så kallade “optioner”, vilket är framtida släpp som ett skivbolag kan välja att kalla in eller inte.

En annan vanlig praxis är att man som skivbolag investerar i en artist och därmed står för alla kostnader i ett projekt, för att sedan recoupa dessa kostnader från alla artistens intäkter som framträdanden, royalties, sync och merch. Det är i princip en skuld, men med aningen mer förmånliga termer.

Denna modell gör att budgetar enbart anpassas efter artistens förmåga att generera intäkter. Grundtanken är att 1 av 10 låtar ska bli en hit och kompensera för resten av de “misslyckade” projekten.

Vi anser att denna modell blir ineffektiv.

Finansiell riskfördelning

Ifall ena parten står för all risk i ett projekt måste den kompenseras genom att få en större del då det går bra. Kostnaden för ett projekt blir lika stor oavsett ifall kalaset betalas i början eller i slutet av ett projekt. Skillnaden är att parten som lägger ut pengarna får en större del efter att kostnaderna är betalda. Om ett skivbolag kan gå in i fler projekt sker en diversifiering vilket minimerar risk och man kan i sin tur ge ett bättre avtal till artisten.

Artisters behov

Olika artister har olika behov av självständighet, kontroll och vision. Ifall en ung lovande metalcore artist vill få hjälp att nå ut är detta en omöjlighet med en traditionell deal. Även ifall ett projekt blir extremt lyckat är det svårt att räkna hem alla kostnader från Spotify streams eftersom marknaden inte är tillräckligt stor.

På samma sätt är det många artister som vill finansiera och investera i sin egen musik för att behålla självständighet och kontroll över sin musikkarriär eller för att helt enkelt kunna göra ett projekt som krävs för att nå ut. Om skivbolaget har lägre risk behöver de inte binda artister på långa avtal och man kan få bättre villkor när man fått branschens ögon på sig.

Incitament då det går bra/ mindre bra

Fler och fler projekt oavsett bransch har ett delat ägarskap för att projektet ska flyta på så bra som möjligt. Anledningen är att båda parter tjänar på när det går bra och förlorar när det inte går bra. Den traditionella dealen ser snarare ut så här:

Traditionell Deal Lyckat projekt Misslyckat projekt
Skivbolag Tjänar mycket Förlorar pengar
Artist Tjänar lite Förlorar inga pengar men fast i en kontraktsskuld

Leverantörer

Musikbranschen är en industri där man ofta förväntas att jobba gratis. Musiker, artister, låtskrivare, producenter, mixare och masterare osv sitter ofta i kläm i en traditionell deal. Man får några få % på royalties eller betalt långt fram då skivbolaget recoupat sin andel. På samma sätt sitter skivbolag och väntar på betalt för sitt jobb vilket gynnar majorbolag med enorma kataloger som genererar stora passiva intäktsströmmar.

Många av de leverantörer som faktiskt ser till att musiken blir av yttersta världsklass får vänta länge på att få betalt och lösningen blir att kombinera med “ett vanligt jobb” som möjliggör att man jobbar gratis, vänta på att få betalt eller tar betalt under bordet. Om vi kan professionalisera branschen och man kan leva på att skapa musik så skapas även en hållbar och mer konkurrenskraftig musikbransch som sätter press på musiktjänster och eventbolag att ge mer betalt.

Vem passar våra avtal för?

Vårt avtal passar inte för alla. Vi letar efter självständiga, smarta, entreprenöriella artister som vet vad de vill med sin musik och är villiga att arbeta för att nå dit.

Vi letar efter artister som har unik musik men som kanske inte tidigare nått ut med det så bra som man hoppats på egen hand. Artister som behöver någon som kan lyfta deras musik genom kvalitetsstämpel, kunskap, rådgivning, resurser, nätverk, riskdelning och en hjälpande hand.

Vi letar även efter etablerade artister som redan gör det själva och vet hur det är att marknadsföra sig själva, hur det är att stå och sälja merch, får betalt för spelningar och är trötta på att ge ifrån en andel till skivbolaget som ändå inte hjälper de i de processerna.

Vårt skivavtal skiljer sig en hel del jämfört med traditionella bolag. Vårt mål är att ha det mest effektiva avtalet för varje artist baserat på behovet man har just där man står och därmed kunna lyfta fler typer av artister till nästa nivå.

Skivkontraktets delar

Scope och föredelning av budget

I varje projekt diskuteras på förhand var artsiten står, vilka behov som finns, vad det finns för möjligheter och vad som ska göras. Det handlar om vilka aktiviteter för artistutveckling, marknadsföring, marknadsföringsmaterial, visuella produktioner och musikproduktioner som ska göras.

Scopet utgår från vilken budget vi och artisten kan tänka oss att gå in med. Allt är på förhand tydligt vad som kommer att göras och vem som står för vad i budgeten.

Fördelning av intäkter:

I alla våra projekt har artisten majoriteten av royalties. Dvs 50% eller mer. Beroende på hur stor del som vi går in med jämfört med artisten fördelas intäkterna till skivbolaget allt mellan 0-50%.

Recoups

Normalfallet är att vi inte jobbar med recoups/förskott eftersom det ökar risken och därmed gör ett projekt dyrare i slutändan. Vi gör dock i särskillda fall undantagsfall där det finns tydliga skattetekniska fördelar för artisten att göra en recoup.

Fördelning på olika typer av intäkter:

Vi räknar enbart hem intäkter på sådant som vi är direkt involverade i. Oftast är det enbart royalties på strömmad och nedladdad musik och sync. I princip alla fall behåller artisterna alla intäkter avseende framträdande och upphovsrätt.

I ett traditionellt 360-avtal som vi inte jobbar med räknas ett projekt hem på alla tänkbara intäkter som en artist kan ha:

  • Royalties
  • Sync
  • Merch
  • Framträdande
  • Sponsring
  • Upphovsrätt

Kontraktslängd och optioner

Ifall man som skivbolag ska stå för alla kostnader i en ny lovande artist tar det lång tid att få tillbaka investeringen. Det gör att man måste försäkra sig om att artisten kommer att stanna hos bolaget när det går bra. Det medför att traditionella skivbolag måste låsa artisten i långa avtal eller många optioner.

Så tänker inte vi.

Eftersom vi inte har en lika stor risk med att gå in i ett projekt behöver vi inte låsa artister i flertalet optioner. Ifall artisten vill fortsätta hos ett annat skivbolag där vårt projekt slutar ser vi det som enbart något positivt. I streamingvärlden gynnas tidigare releaser även när man släpper nytt vilket gynnar oss.

I våra kontrakt är artisten enbart bunden till oss i de projekt som vi bestämmer oss för att utföra.

Om du är en artist som är intresserad av att jobba med oss, skicka in din musik här.