We challenge existing structures in the music business.

Indie by Heart
Major by Ambition.

Vi kallar oss för ett ”indie-major” musikbolag som fokuserar på nya och upcoming artister och utmanar befintliga strukturer i musikbranschen. Det som spelar roll är musiken och viljan att bli lite bättre varje dag.

What’s your goal?

Let’s reach it together.

Submit your
demo here

Premium demo submission